Các tấm pin mặt trời có thể tạo ra điện từ những giọt mưa