Cường độ bức xạ năng lượng mặt trời tại 63 tỉnh thành Việt Nam