Dự án

BKsystem Quy trình triển khai dự án ĐMTAM

BKsystem Quy trình triển khai dự án ĐMTAM   Hướng dẫn quy trình làm việc với khách hàng   1.      Tư vấn đầu tư   Giới thiệu các giải pháp, thiết bị và công nghệ. Tư vấn giải pháp hiệu quả nhất với nhu cầu và điều kiện của khách [...]

Khi nào nên triển khai Dự Án lắp đặt ĐMTAM cho khách hàng

Chúng tôi chỉ tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mát cho khách hàng khi nó hội đủ điều kiện lắp đặt và mang lại lợi ích, lợi nhuận nhiều cho khách hàng. Căn cứ vào đâu để chúng tôi ra quyết [...]

Doanh nghiệp

Lắp đặt hệ thống NLMT BKsystem tính toán sơ bộ cho khách hàng doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng lắp đặt hệ thống NLMT     Doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng tham khảo trong mục này # Số liệu đầu vào Giá trị Đơn vị 1 Giá điện 2 Thấp điểm 22h-4h [...]

Hộ Gia Đình

BKsystem tính toán sơ bộ cho khách hàng hộ gia đình có vay vốn ngân hàng lắp đặt hệ thống NLMT TÍNH TOÁN LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH  # Số liệu đầu vào Giá trị đơn vị 1 Giá điện 2 Tính ở mức trên 400kWh [...]