About Us

Energy in general and electric energy in particular are increasingly needed by people to serve the needs of production and living. Power plants such as hydropower, thermoelectricity, and nuclear power do not have a bad impact on the environment and humans. With the development of science and technology, scientists have found ways to create electricity that is friendly to the environment and people like solar power, wind power, ...

Vietnam is one of the countries with sunny charts (solar radiation) that is suitable for installation of small-scale solar power systems for households with a capacity of several kW to several tens of kW, businesses. Industry with capacity up to MW. Therefore, in recent years, the electricity industry has been offering policies to encourage households and businesses to invest in solar power.

Solar energy is gradually becoming an inevitable trend in the future. With that flow, with the idea and vision of a clean energy source for society, and an industrial technology and automation company BKsystem is committed to providing customers with solutions and Best service on solar power system.

When you need to install solar power system, please contact us for advice and make the best choice for you.

BKsystem SOLAR

BKsystem solar

BKsystem SOLAR

OUR SOLUTION

  • GRID-CONNECTED SYSTEM
  • THE HYBRID SYSTEM
  • STAND-ALONE SYSTEM

Grid-connected solar power system is one of the most preferred solutions for customers, grid-connected solar power system is a power-saving solution with outstanding advantages that optimizes economic benefits. and environmental protection. Read more...

The hybrid solar system similar to a grid-connected solar power solution, but there is additional storage battery power. Read more...

Stand-alone solar power systems are incredibly useful in areas with limited (or completely unavailable) utilities. Using a completely off grid solar systems requires some extra equipment in the way of batteries and/or other energy storage devices, but the result is complete independence from any outside utility provider. Read more...

SẢN PHẨM ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Xem nhanh sản phẩm

DESIGN PROCESS

Quy trình làm việc của BKsystem Nhanh - Gọn - Chất lượng - Uy tín mang tới cho quý khách sự hài lòng

null

MỤC TIÊU & KHẢO SÁT

null

ĐÁNH GIÁ & ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

null

THI CÔNG LẮP ĐẶT

null

BÀN GIAO

Chúng tôi gặp và thảo luận với bạn về lý do bạn muốn sử dụng năng lượng mặt trời. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt câu hỏi về công nghệ, quy trình hoặc bất kỳ mối quan tâm nào của bạn. Việc này giúp chúng tôi hiểu rõ mục tiêu của bạn để có thể giới thiệu các lựa chọn phù hợp nhất.
Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát toàn diện, đánh giá điều kiện phần mái, đo đạc, ghi chép hướng nắng và phần bị che bóng.

Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn các lựa chọn và giúp tìm ra giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng, ngân sách và sở thích của bạn. Bạn đã gặp các công ty năng lượng mặt trời khác? Chúng tôi thậm chí còn cung cấp cho bạn công cụ để giúp bạn so sánh giải pháp của chúng tôi với các công ty khác, để có được đánh giá khách quan và chính xác nhất.

Một khi bạn đã lựa chọn được hệ thống năng lượng mặt trời của mình, chúng tôi sẽ xử lý tất cả các khâu, từ thủ tục giấy tờ, giấy phép cho đến liên hệ với công ty điện lực và lắp đặt.

Sau khi lắp đặt, chúng tôi sẽ theo dõi hiệu quả của hệ thống nhằm phát hiện kịp thời bất kỳ thay đổi nào và có hành động cần thiết.

PROJECT IMPLEMENTED

CUSTOMER - PARTNER