Hệ thống Điện mặt trời Hybrid

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TƯƠNG TÁC LƯỚI

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tương tác lưới tương tự giải pháp điện mặt trời nối lưới, nhưng có thêm nguồn ắc quy dự trữ. Giải pháp cũng ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời cấp cho tải sử dụng.

Ưu điểm của giải pháp:

  • Hệ thống vẫn hoạt động khi không có điện lưới nhờ các ắc quy lưu trữ (tương tự hệ thống điện mặt trời độc lập).
  • Hệ thống ưu tiên sử dụng điện từ năng lượng mặt trời. Nếu điện mặt trời lớn hơn công suất tải tiêu thụ sẽ đẩy về lưới qua công tơ 2 chiều.
  • Tiết kiệm phần lớn chi phí điện, góp phần bảo vệ môi trường.

Hệ thống kết hợp ưu điểm của hệ thống điện độc lập và điện hòa lưới. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho hệ thống cao hơn nhiều so với hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

Hệ thống này phù hợp cho các nhu cầu cần sử dụng thiết bị 24/24, không phụ thuộc vào điện lưới.