Data WebBox INVT

Data WebBox INVT

  • Mô tả

Mô tả

Thiết bị thu thập dữ liệu được sử dụng để kết nối giữa inverter và máy chủ. Bằng cách thu thập dữ liệu của inverter và thiết bị môi trường xung quanh, người dùng và nhà sản xuất có thể theo dõi hiệu quả quá trình phát điện và trạng thái hoạt động của thiết bị trong một thời gian dài. Đồng thời, các nhà sản xuất cũng có thể bảo trì thiết bị từ xa thông qua bộ thu thập dữ liệu.

Parameter
Max.Supported Device 1-16
Inverter Interface RS-485
Remote Communication Interfaces: GPRS, GPRS200, WIFI
Serial Communication Distance < 1km
Serial Communication Bord Rate 1200-38400bps
Radio Frequency 800/900/1800/1900MHz
The Data Sampling Interval 5 minutes by default, configurable
Data Storage RS485
Parameter Setting Method Web page or site monitoring
The Firmware Update Mode Serial port, GPRS200
Data Access Mode Serial port, remote server
Status Display 5 LED
Electrical Features
Input Voltage DC 5V
Static Power <2w
The Maximum Instantaneous Power < 3w
Storage Temperature -40°C ~ 85 °C
Operating temperature range -10r~65°C
Working Humidity 10%-90% Relative humidity, no condensation
Storage Humidity <40%
Degree of protection IP21
Physical Parameters
Size 150mm x 80mm x 26mm
1.1KG
Class II