THẺ XANH CHO GIA ĐÌNH VIỆT,CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI